UTV Kromme Rijn (Utrecht) RG Sports

Inschrijven voor Lescyclus 1 (januari 2020 - april 2020)
De tennislessen starten in de week van 6 januari 2020. Inschrijving sluit op 12 december: We beginnen hierna met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan s.v.p. uiterlijk op 12 december in. De mensen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid van voorinschrijving, krijgen voorrang, maar dienen nog wel in te schrijven.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Om in te kunnen schrijven, kunnen de oud-leden van TC Rijnsweerd gebruik maken van hun bestaande inloggegevens.

Junioren
Hieronder kunt u klikken op de trainingsvorm die uw voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren.


 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.


Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met RG sports. RG sports is bereikbaar via info@rgsports.nl.

Voor de lesvoorwaarden die van toepassing zijn in de situatie van UTV Kromme Rijn, klik hier. 

Voor informatie over UTV Kromme Rijn en lidmaatschap, klik hier..

Om te kunnen trainen bij UTV Kromme Rijn moet u lid zijn van de vereniging.