VEELGESTELDE VRAGEN RG SPORTS

Staat het vermelde lesbedrag vast?
Het getoonde lesgeld is berekend op basis van het aantal cursisten, het aantal lessen en de lesduur per les. Als een groep minder of meer cursisten heeft, dan kunnen het lesgeld, het aantal lessen of de lestijd naar rato worden aangepast.
Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen als RG sports namelijk niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Op het inschrijfformulier kan ik mijn gewenste partners, dagen en tijden invullen. Wordt dit altijd gehonoreerd?
Uiteraard doen wij ons uiterste best hiervoor, we kunnen het alleen niet garanderen. Hoe sneller u en eventueel uw groep zich inschrijft, des te meer kunnen we daar wel rekening mee houden.

Wat gebeurt er als ik zelf een les afzeg of door een blessure langere tijd niet kan trainen?
In beide gevallen is het goed om een vervanger van gelijkwaardig niveau de les/lessen over te laten nemen. Het heeft de voorkeur om dit vooraf eerst met uw trainer te bespreken, dan kunnen u en uw trainer op zoek naar een gepaste vervanger. Mocht het lukken om een vervanger te regelen en u kent deze persoon zelf, dan kunt u de financiën met de vervanger zelf afstemmen en regelen. Mocht u deze persoon niet kennen, dan zal RG sports dit verzorgen.
Het is voor RG sports niet mogelijk om bij afwezigheid de gemiste training te crediteren.

Gaat de les door, ook in geval van slecht weer?
Een les gaat in principe altijd door, tenzij de trainer u contact dat de les niet doorgaat.

Als ik een keer niet op de les kan komen, moet ik mij dan afmelden?
Ja, doe dat altijd. Het handigste is om de RG sports APP daarvoor te gebruiken. De trainer krijgt bij een afmelding automatisch bericht. Mocht u de RG sports App niet gebruiken dan kan u ook een whatsapp bericht sturen. Weet u lang van te voren uw verhindering, zeg het dan op de les tegen de trainer.

Hoeveel lessen heb ik nog en wanneer zijn de inhaallessen?
U kunt het aantal lessen die de groep heeft gehad en nog tegoed heeft in de RG sports App zien.
Mocht u de RG sports App nog niet hebben en deze willen downloaden dan is dit mogelijk door naar de ‘App store (i-phone) of play store (android toestel)’ te gaan en te zoeken op ‘RG sports’. Hiernaast kunt u het uiteraard aan uw trainer vragen