UTV KROMME RIJN (UTRECHT)

De inschrijving voor het zomerseizoen 2024 is geopend!
Het zomerseizoen start in de week van maandag 1 april. Inschrijving sluit op 7 maart aanstaande. We beginnen op 8 maart met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 7 maart in. 

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Ons lesreglement (algemene voorwaarden) is aangepast
We hebben recent wijzigingen doorgevoerd in ons lesreglement (algemene voorwaarden). Alleen artikel 3 is aangepast. De wijziging houdt in dat voortaan het mogelijk is dat we kunnen besluiten om in de eerste of laatse week van de officiële zomervakantie ook lessen in te halen. Hiertoe zullen we willen besluiten als in het voorjaar in verhouding veel lessen uitvallen. We zullen over dit besluit zo vroeg als mogelijk en uiterlijk 3 weken voor de start van de zomervakantie communiceren. Zie hier voor de tekst van het lesreglement.

Meer aanbod van kleinere lesgroepen
Ons wordt regelmatig gevraagd om meer kleinere lesgroepen, met maximaal 4 of 5 deelnemers, aan te bieden. Om hieraan tegemoet te komen gaan we een extra trainer inzetten.

Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond zullen lesgroepen mogelijk voor ‘slechts’ 9 lesweken worden ingedeeld
Een belangrijke wens van het bestuur van UTV Kromme Rijn is dat zo veel als mogelijk leden in de gelegenheid zijn om tennisles te volgen. Om dit streven te kunnen realiseren zullen we een aantal lesgroepen kunnen indelen voor alleen de eerste  weken van het lesseizoen en andere lesgroepen kunnen indelen voor alleen de tweede periode van 9 weken van het lesseizoen. De kosten voor tennisles halveren dan vanzelfsprekend.

Voor alle duidelijkheid: dit gaat niet gelden voor de junioren en ook niet voor de senioren die overdag les willen hebben. Zij zullen ingedeeld worden voor het gehele seizoen.

Junioren

Hieronder kunt u klikken op de trainingsvorm die uw voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren. LET OP: Het bestuur van UTV Kromme Rijn heeft besloten om de subsidie vanwege incomplete lesgroepen te stoppen. Dit betekent dat voortaan het lesgeld gebaseerd zal zijn op de ware groepsgrootte. M.a.w. de hoogte van het lesgeld zal niet meer per definitie gebaseerd zijn op een lesgroep bestaande uit 6 personen.

Senioren

In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren. Zo mogelijk worden 9 senioren ingedeeld i.p.v. 8 senioren in een groep van 8 omwille van de optimalisatie van de lescapaciteit in de wetenschap dat veelal tenminste één groepsdeelnemer verhinderd is. Vanzelfsprekend zal in dat geval de prijs naar rato worden aangepast.

In geval van vragen, kan contact worden opgenomen met RG sports via de mail of door te bellen met nummer 085-0653183. Ook kan contact worden opgenomen met de hoofdtrainer, Frank Boswijk. Frank Boswijk is bereikbaar via de mail of door te bellen met nummer 06 2857 3818.

Voor de lesvoorwaarden die van toepassing zijn in de situatie van UTV Kromme Rijn, klik hier

Heeft u een vraag, open dan de volgende pagina met veelgestelde vragen, mogelijk staat het antwoord daarbij!

Voor informatie over UTV Kromme Rijn en lidmaatschap, klik hier..

Om te kunnen trainen bij UTV Kromme Rijn moet u lid zijn van de vereniging.