HLTC GOOILAND, PADEL (HILVERSUM)

U kunt inschrijven voor padelles
Per de start van het zomerseizoen bieden we padelles aan. U kunt zich per omgaande inschrijven. U kunt zich inschrijven door het gewenste lesproduct aan te klikken in het hieronder opgenomen overzicht en vervolgens de gevraagde informatie vast te leggen. U kunt zich als individu of als groep inschrijven. Dit geldt voor zowel junioren als senioren.

Schrijft u in als individu, dan zullen wij vervolgens pogen om lesgroepen samen te stellen die evenwichtig zijn. Dit wil zeggen dat we rekening houden met in ieder geval spelniveau en zo veel als mogelijk leeftijd. Als indeling in de gewenste soort lesgroep/lesvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen derhalve niet garanderen dat de gewenste groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Wilt u inschrijven als groep, dan kan u bij uw inschrijving aangeven met welke partners u les wenst te nemen (let op: de medespelers dienen zich ook in te schrijven).

Ons aanbod
Om te beginnen bieden we een lesreeks aan van 4 lesweken op de zondag vanaf 10.00 uur. De lessen zullen worden verzorgd door Alejandro Muñoz. Alejandro is een ervaren en kundige Spaanse padeltrainer. Zie hier voor meer achtergrondinformatie.

We zijn druk doende om een breder aanbod van padellessen mogelijk te maken. Wij zullen u hierover informeren via de kanalen van HLTC Gooiland zodra hierover duidelijkheid is.

Lesvormen

In onderstaand overzicht zijn de meest gevraagde mogelijkheden opgenomen voor padelles.


Tot slot
Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op Jan-Hein Gerritsen. Jan-Hein is bereikbaar – ook voor eventuele vragen – via administratie@rgsports.nl of telefonisch onder nummer 06 105 120 29.

Let op! Om te kunnen trainen moet u lid zijn van HLTC Gooiland! En lees s.v.p. onze lesvoorwaarden.