Afbeelding homepage

Geslaagde eerste RG sports besturendag

17-02-2011

Geslaagde eerste besturendag
De eerste besturendag van RG sports is een groot succes geworden. De besturen van de acht verenigingen waarvoor RG sports de trainingen verzorgt, waren allemaal vertegenwoordigd.
Na de ontvangst in het Van der Valk-hotel in Ridderkerk, heette dagvoorzitter Henk Zorn iedereen van harte welkom. Na een korte voorstelronde van en door alle bestuursleden hield gastspreekster Maria van Erp namens de Vereniging van Tennisleraren (VNT) een presentatie. Daarin ging ze in op ‘hoe te komen tot beleid en de omgang met vrijwilligers bij de verenigingen’. Maria vertelde op welke wijze de VNT tot nieuwe beleid is gekomen en hoe de VNT omgaat met vrijwilligers. Er kwamen uit de presentatie van Maria veel vragen van de bestuursleden en de conclusie was dat de informatie van Maria bijdroeg aan nieuwe inzichten voor de verenigingen.
Na de pauze kregen de bestuursleden enkele stellingen voorgeschoteld. Er volgde een levendige discussie. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere of een beloningssysteem voor vrijwilligers noodzakelijk is, hoe kies je voor je club een andere baansoort en hoe kun je beter samenwerken met andere verenigingen.
Tot slot stelde dagvoorzitter Henk Zorn de vraag: “Wat zou u morgen veranderen als u voorzitter van de KNLTB zou zijn? “Meer aandacht besteden aan de jeugdopleiding was één van de reacties.”
Na de gezamenlijke lunch nam directeur Ramzi Gouzzaf en zijn staf alle bestuursleden mee naar Ahoy’ om daar de halvefinale-dag van het ABN AMRO World Tennis Tournament bij te wonen.

Foto's van de besturendag
foto 1

foto 2